Algemene Verordening Gegevens

Vanaf 25 mei wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gehandhaafd. Deze nieuwe privacywet geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het verwerken en beschermen van persoonsgegevens. Het is de opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Waarom een nieuwe Europese wetgeving?
De vorige wetgeving, WBP privacyrichtlijn werd vastgesteld toen internet nog in de kinderschoenen stond. Sinds die tijd het hebben we o.a. Facebook, Linkedin, WhatsApp gekregen waarmee wij persoonsgegevens gratis afstaan in ruil voor gebruiksgemak. Zonder te weten worden persoonsgegevens verwerkt, verkocht samengevoegd en gebruikt voor allerlei doeleinden zonder toestemming. Daarom is de Europese privacywetgeving de afgelopen jaren herzien om burgers te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik. Alle bedrijven en praktijken in Europa hebben nu met één en dezelfde nieuwe AVG wetgeving te maken. Buiten Europa dient men ook te voldoen aan de EU regels indien persoonsgegevens worden verwerkt van in EU verkregen gegevens.

Wat verandert er voor Optimaal Fysiotraining?
Wij maken gebruik van persoonsgegevens binnen onze organisatie. Wij dienen, conform de AVG, te handelen en te beschrijven hoe wij met deze gegevens omgaan. Bij welke organisaties wij een uitwisseling hebben van deze gegevens en hoe die verwerkers hiermee omgaan. Indien het om verwerking gaat van gegevens zullen wij altijd met de desbetreffende organisatie een verwerkersovereenkomst afsluiten. In deze overeenkomst staat dan o.a. wat het doel en wijze is van uitwisseling. Het blijft voor ons daardoor inzichtelijk wat er met uw gegevens gebeurt. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken in het belang van de training, van uw gezondheid en voor het uitvoeren van onze bedrijfsmatige administratie. Ten overvloede vermelden wij dat wij vanuit onze functie als (register)fysiotherapeut gehouden zijn aan geheimhoudingsplicht. Alle bij ons werkzame fysiotherapeuten hebben hiervoor de eed afgelegd. Zonder uw toestemming zullen wij nooit persoonsgegevens delen met derden welke niet voldoen aan bovenstaande criteria.

Het doel was, is en blijft maximale privacy bescherming te garanderen van de gegevens die we van u hebben.

Indien er onverhoopt toch een datalek is ontstaan dan zullen wij hier melding van maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie over de AVG kunt u vinden op: www. autoriteitpersoonsgevens.nl

Wij informeren u graag

Optimaal Fysiotraining
van Voorststraat 1
6851 LT Huissen
026 3259689
www.optimaalfysiotraining.nl